CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
0301 Residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles
0302 Residus dels tractaments de conservació de la fusta
0303 Residus de la producció i transformació de pasta de paper, paper i cartró