CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
0401 Residus de les indústries del cuir i de la pell
0402 Residus de la indústria tèxtil