CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1101 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials (p.ex. processos de galvanització, de recobriment amb zinc, processos de decapatge, gravat, fosfatació, desgreixatge alcalí i anodització
1102 Residus de processos hidrometal·lúrgics no ferris
1103 Llots i sòlids de processos de tremp
1105 Residus de processos de galvanització en calent