CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1201 Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
1203 Residus dels processos de desgreixatge amb aigua i vapor (excepte el capítol 11)