CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1301 Residus d'olis hidràulics
1302 Residus d'olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants
1303 Residus d'olis d'aïllament i transmissió de calor
1304 Olis de sentines
1305 Restes de separadors d'aigua/substàncies olioses
1307 Residus de combustibles líquids
1308 Residus d'olis no especificats en cap altra categoria