Registre de transportistes de residus de catalunya
LLORENS ISBERT, S.L.
Adreça de correspondència
C/ ALEMANYA,, 25
08700 IGUALADA
Telèfon: 938048870
Fax:
E-mail: grupllorens@gmail.com
Web:
Codi transportista:T-135
Codi NIMA: 0800525329
Llegenda grups
No comunicat
Residus no perillos
Residus perillos
Residus perillos i no perillos
Residus sense especificar
Matrícula: 3330-LPY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
16
17
18
20
21
23
24
26
Matrícula: 4523-FZL
1
2
3
4
6
14
16
17
20
26
Matrícula: 8241-CLG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
16
17
18
20
21
23
24
26
Matrícula: 8321-CDD
1
2
3
4
5
14
16
17
20
22
26
Matrícula: B-1959-JV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
Matrícula: B-7703-VT
1
2
3
4
5
20
22
26
resultats: 1 a 6 de 6