SDR

Usuaris del SDR:
Com a usuari del sistema documental de residus (SDR), ja disposa de les dades d'accés per entrar a l'aplicatiu. Per tal de presentar activitats dins el marc de la Setmana Internacional del Compost (ICAW) heu d'identificar-vos i accedir al sistema (SDR), un cop dins, dirigir-se a: Altres > Setmana Compost (ICAW)
Previ a la inscripció de les activitats caldrà confirmar les dades de l'Entitat i de la persona de contacte.
Nous usuaris:
Si encara no disposa de les dades de connexió, pot donar-se d'alta amb un nou codi d'usuari.
Una vegada entri a l'aplicatiu amb l'usuari i password que se li hagi assignat a través de correu electrònic, els passos a seguir són els següents:

1. Entrar al menú Setmana Compost (ICAW), emplena i confirma les dades de l'Entitat i de la persona de contacte.

2. Entrar a Activitats > Nova activitat i omple les dades descriptives de l'activitat amb horaris i llocs previstos.

3. Prémer Presentar per tal d'enviar l'Activitat proposada.

Un cop presentada i acceptada la proposta es podrà modificar emplaçament, data i horaris.

  Departament de Protecció del Sòl
Àrea d'Economia Circular
Agència de Residus de Catalunya
Telf:93 567 33 00 - ext. 1523
Adreça electrònica:icaw.arc@gencat.cat
 
 
Accediu a l'SDR
  • No disposeu de les claus d'accés (per oblit o per qualsevol altre motiu)?