Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
RECICLÀRIDS, SL
Codi gestor
E-1162.10
Codi NIMA
0800511911
Adreça física
FINCA CAN CANALS
08259 FONOLLOSA
Adreça de correspondència
POL. IND. PLA DELS VINYATS II - C/ DE L'ENERGIA, 2
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA
Telèfon
938764444
Fax
Web
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  398753  //   Y:  4623536
Dades de l'activitat
Activitat
PLANTA DE RECICLATGE. RUNES
 
Operacions autoritzades
V71 Utilització en la construcció