Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
EXCAVACIONS CARBONELL, SA
Codi gestor
E-1210.10
Codi NIMA
4300061254
Adreça física
POL. IND. 5 - -, PARC. 16
43800 VALLS
Adreça de correspondència
AV. CATALUNYA, 39
43144 VALLMOLL
Telèfon
977637321
E-mail
Fax
Web
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  355199  //   Y:  4576524
Dades de l'activitat
Activitat
PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. RUNES
 
Operacions autoritzades
V71 Utilització en la construcció