Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
VIELPA, SA
Codi gestor
E-286.96
Codi NIMA
0800044212
Adreça física
C/ CARLES BUIGAS, 3A
08420 CANOVELLES
Adreça de correspondència
PG. DE LA RIBERA, 117-G
08420 CANOVELLES
Telèfon
938493103
Fax
938491700
Web
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  440505  //   Y:  4608675
Dades de l'activitat
Activitat
RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS (PEBD, PEAD, PE LINEAL I PP) MITJANÇANT TRITURACIÓ, RENTAT I EXTRUSIÓ.
 
Operacions autoritzades
V12 Reciclatge de plàstics