SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  18:
Amiant en pols
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  060701 Residus d'electròlisi que contenen amiant ES
  061304 Residus procedents de la transformació de l'amiant ES
  101309 Residus de la fabricació de fibrociment que contenen amiant ES
  101310 Residus de la fabricació de fibrociment diferents dels especificats en el codi 101309 NE
  160212 Equips rebutjats que contenen amiant lliure ES
  16021241 Grans aparells amb components perillosos.- Equips rebutjats que contenen amiant lliure ES
  16021251 Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades.- Equips rebutjats que contenen amiant lliure ES
  170601 Materials d'aïllament que contenen amiant ES
  170605 Materials de construcció que contenen amiant ES