SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  8:
Residus líquids no corrosius i no inflamables
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  030201 Conservants de la fusta orgànics no halogenats ES
  030202 Conservants de la fusta organoclorats ES
  030203 Conservants de la fusta organometàl·lics ES
  030204 Conservants de la fusta inorgànics ES
  030205 Altres conservants de la fusta que contenen substàncies perilloses ES
  040104 Residus líquids d'adob que contenen crom NE
  040105 Residus líquids d'adob que no contenen crom NE
  060499 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  060703 Llots de sulfat bàric que contenen mercuri ES
  070104 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics ES
  070199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  070201 Líquids de neteja i licors mare aquosos ES
  070204 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics ES
  070214 Residus procedents d'additius que contenen substàncies perilloses ES
  070215 Residus procedents d'additius diferents dels especificats en el codi 070214 NE
  070299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  070301 Líquids de neteja i licors mare aquosos ES
  070399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  070401 Líquids de neteja i licors mare aquosos ES
  070404 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics ES
  070499 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  070501 Líquids de neteja i licors mare aquosos ES
  070504 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics ES
  070601 Líquids de neteja i licors mare aquosos ES
  070604 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics ES
  070701 Líquids de neteja i licors mare aquosos ES
  070799 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  080115 Llots aquosos que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080116 Llots aquosos que contenen pintura o vernís diferents dels especificats en el codi 080115 NE
  080119 Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080120 Suspensions aquoses que contenen pintura o vernís diferents de les especificades en el codi 080119 NE
  080199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  080203 Suspensions aquoses que contenen materials ceràmics NE
  080307 Llots aquosos que contenen tinta NE
  080308 Residus líquids aquosos que contenen tinta NE
  080314 Llots de tinta que contenen substàncies perilloses ES
  080315 Llots de tinta diferents dels especificats en el codi 080314 NE
  080413 Llots aquosos que contenen adhesius i segellants amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080414 Llots aquosos que contenen adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080413 NE
  080415 Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080416 Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants diferents dels especificats en el codi 080415 NE
  080501 Isocianats residuals ES
  100211 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració que contenen olis ES
  100212 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100211 NE
  100327 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració que contenen olis ES
  100328 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100327 NE
  100409 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració que contenen olis ES
  100410 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100409 NE
  100508 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració que contenen olis ES
  100509 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100508 NE
  100609 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració que contenen olis ES
  100610 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100609 NE
  100707 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració que contenen olis ES
  100708 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100707 NE
  100819 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració que contenen olis ES
  100820 Residus del tractament de l'aigua de refrigeració diferents dels especificats en el codi 100819 NE
  101113 Llots procedents del poliment i esmerilament del vidre que contenen substàncies perilloses ES
  101114 Llots procedents del poliment i esmerilament del vidre diferents dels especificats en el codi 101113 NE
  120108 Emulsions i dissolucions de mecanització que contenen halògens ES
  120109 Emulsions i dissolucions de mecanització sense halògens ES
  130104 Emulsions clorades ES
  130105 Emulsions no clorades ES
  130401 Olis de sentines procedents de la navegació en aigües continentals ES
  130402 Olis de sentines recollits en molls ES
  130403 Olis de sentines procedents d'altres tipus de navegació ES
  130506 Olis procedents de separadors d'aigua/substàncies olioses ES
  130507 Aigua oliosa procedent de separadors d'aigua/substàncies olioses ES
  130801 Llots o emulsions de dessalatge ES
  130802 Altres emulsions ES
  160709 Residus que contenen altres substàncies perilloses ES
  160799 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  161002 Residus líquids aquosos diferents dels especificats en el codi 161001 NE
  190404 Residus líquids aquosos del trempat de residus vitrificats NE
  190702 Lixiviats d'abocador que contenen substàncies perilloses ES
  190703 Lixiviats d'abocador diferents dels especificats en el codi 190702 NE
  190808 Residus procedents de sistemes de membranes que contenen metalls pesants ES
  190809 Mescles de greixos i olis procedents de la separació d'aigua/substàncies olioses que contenen únicament olis i greixos comestibles NE
  190810 Mescles de greixos i olis procedents de la separació d'aigua/substàncies olioses diferents de les especificades en el codi 190809 ES
  191103 Residus de líquids aquosos ES
  191307 Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos, procedents de la recuperació d'aigües subterrànies, que contenen substàncies perilloses ES
  191308 Residus de líquids aquosos i concentrats aquosos procedents de la recuperació d'aigües subterrànies, diferents dels especificats en el codi 191307 NE