CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
0501 Residus de la refinació del petroli
0506 Residus del tractament pirolític del carbó
0507 Residus de la purificació i transport de gas natural