SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  13:
Residus fecals
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  020106 Excrements d'animals, orina i fems (inclosa palla podrida), efluents, recollits de manera selectiva i tractats fora de l'indret on es generen NE
  200304 Llots de fosses sèptiques NE