SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  5:
Pols fines (cendres volants)
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  100102 Cendra volant del carbˇ NE
  100103 Cendra volant de torba i de fusta (no tractada) NE
  100104 Cendra volant i pols de caldera d'hidrocarburs ES
  100113 Cendra volant d'hidrocarburs emulsionats usats com a combustibles ES
  100116 Cendra volant procedents de la coincineraciˇ que contenen substÓncies perilloses ES
  100117 Cendra volant procedents de la coincineraciˇ diferents de les especificades en el codi 100116 NE
  100118 Residus procedents de la depuraciˇ de gasos que contenen substÓncies perilloses ES
  100119 Residus procedents de la depuraciˇ de gasos diferents dels especificats en els codis 100105, 100107 i 100118 NE
  100207 Residus s˛lids del tractament de gasos que contenen substÓncies perilloses ES
  100208 Residus s˛lids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100207 NE
  100305 Residus d'al˙mina NE
  100319 PartÝcules procedents dels efluents gasosos que contenen substÓncies perilloses ES
  100320 PartÝcules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en el codi 100319 NE
  100323 Residus s˛lids del tractament de gasos que contenen substÓncies perilloses ES
  100324 Residus s˛lids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 100323 NE
  100404 PartÝcules procedents dels efluents gasosos ES
  100405 Altres partÝcules i pˇlvores ES
  100406 Residus s˛lids del tractament de gasos ES
  100503 PartÝcules procedents dels efluents gasosos ES
  100504 Altres partÝcules i pˇlvores NE
  100505 Residus s˛lids del tractament de gasos ES
  100603 PartÝcules procedents dels efluents gasosos ES
  100604 Altres partÝcules i pˇlvores NE
  100606 Residus s˛lids del tractament de gasos ES
  100703 Residus s˛lids del tractament de gasos NE
  100704 Altres partÝcules i pˇlvores NE
  100804 PartÝcules i pols NE
  100815 PartÝcules procedents dels efluents gasosos que contenen substÓncies perilloses ES
  100816 PartÝcules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en el codi 100815 NE
  100909 PartÝcules procedents dels efluents gasosos que contenen substÓncies perilloses ES
  100910 PartÝcules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en el codi 100909 NE
  101009 PartÝcules procedents dels efluents gasosos que contenen substÓncies perilloses ES
  101010 PartÝcules procedents dels efluents gasosos diferents de les especificades en el codi 101009 NE
  101105 PartÝcules i pols NE
  101111 Residus de petites partÝcules de vidre i de pols de vidre que contenen metalls pesants (per exemple, de tubs cat˛dics) ES
  101115 Residus s˛lids del tractament de gasos de combustiˇ que contenen substÓncies perilloses ES
  101116 Residus s˛lids del tractament de gasos de combustiˇ diferents dels especificats en el codi 101115 NE
  101203 PartÝcules i pols NE
  101209 Residus s˛lids del tractament de gasos que contenen substÓncies perilloses ES
  101210 Residus s˛lids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 101209 NE
  101306 PartÝcules i pols (excepte els codis 101312 i 101313) NE
  101312 Residus s˛lids del tractament de gasos que contenen substÓncies perilloses ES
  101313 Residus s˛lids del tractament de gasos diferents dels especificats en el codi 101312 NE
  101401 Residus de la depuraciˇ de gasos que contenen mercuri ES
  110503 Residus s˛lids del tractament de gasos ES
  190113 Cendra volant que contenen substÓncies perilloses ES
  190114 Cendra volant diferents de les especificades en el codi 190113 NE
  190115 Pols de caldera que contÚ substÓncies perilloses ES
  190116 Pols de caldera diferent de l'especificada en el codi 190115 NE
  190402 Cendra volant i altres residus del tractament de gasos de combustiˇ ES