SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  7:
Àcids, bases i altres residus corrosius
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  050111 Residus procedents de la neteja de combustibles amb bases ES
  060101 Àcid sulfúric i àcid sulfurós ES
  060102 Àcid clorhídric ES
  060103 Àcid fluorhídric ES
  060104 Àcid fosfòric i àcid fosforós ES
  060105 Àcid nítric i àcid nitrós ES
  060106 Altres àcids ES
  060199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  060201 Hidròxid càlcic ES
  060203 Hidròxid amònic ES
  060204 Hidròxid potàssic i hidròxid sòdic ES
  060205 Altres bases ES
  060299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  070101 Líquids de neteja i licors mare aquosos ES
  070103 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats ES
  080316 Residus de solucions corrosives ES
  090101 Solucions de revelatge i solucions activadores a l'aigua ES
  090102 Solucions de revelatge de plaques d'impressió a l'aigua ES
  090103 Solucions de revelatge amb dissolvents ES
  090104 Solucions de fixatge ES
  090105 Solucions de blanqueig i solucions de blanqueig-fixatge ES
  090106 Residus que contenen plata procedent del tractament in situ de residus fotogràfics ES
  090113 Residus líquids aquosos procedents de la recuperació in situ de plata diferents dels especificats en el codi 090106 ES
  090199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100109 Àcid sulfúric ES
  110105 Àcids de decapatge ES
  110106 Àcids no especificats en cap altra categoria ES
  110107 Bases de decapatge ES
  110111 Líquids aquosos d'esbandida que contenen substàncies perilloses ES
  110112 Líquids aquosos d'esbandida diferents dels especificats en el codi 110111 NE
  110114 Residus de desgreixatge diferents dels especificats en el codi 110113 NE
  160901 Permanganats, per exemple permanganat potàssic ES
  160902 Cromats, per exemple cromat potàssic, dicromat sòdic o potàssic ES
  160903 Peròxids, per exemple peròxid d'hidrogen ES
  160904 Substàncies oxidants no especificades en cap altra categoria ES
  161001 Residus líquids aquosos que contenen substàncies perilloses ES
  161004 Concentrats aquosos diferents dels especificats en el codi 161003 NE
  190106 Residus líquids aquosos del tractament de gasos i altres residus líquids aquosos ES
  190807 Solucions i llots de la regeneració d'intercanviadors d'ions ES
  190906 Solucions i llots de la regeneració d'intercanviadors d'ions NE
  200114 Àcids ES
  200115 Àlcalis ES
  200117 Productes fotoquímics ES